Ablamla Tatil

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Babes

Evin iki çocu?uyuz ablamla aram?zda pek ya? fark? yoktu.Üniversiteyi bitirdikten sonra yüksek lisans için ABD ye gittim bu iki y?l içinde ablam evlenmi?ti ben derslerimden dolay? gelemedim dü?üne,e?itimim bitikten sonra Türkiyeye döndüm Egenin güzel bi ?ehrinde oturuyoruz oldukçada maddi durumumuz iyi eve geldiimde ablam?n k?sa sürede bo?and???n? ö?rendim ?iddetli geçimsizlik.Ablamla . aram?z çok iyiydi karde? de?il sanki arkada?t?k her türlü konuyu rahat konu?urduk.Ablam?n moral bozuklu?u,benimde deniz özlemimden dolay? annem ablan? al tatile ç?k?n dedi onada snada iyi gelir dedi.Temmuz ortas?yd? antalya beldibinde bi tattil köyüne gittik.Ak?am üzeri vard?k otele birer du? al?p giyinip yeme?e geçtik ilk önce onun evlili?inden bagsettik hatalar?n? anlatt? bi süre üzüldü ama iyik**e bo?anm???m dedi,sonra konu benim ABD e?itimime geldi uzun uzun anlatt?m bu s?rada iki karde?te rak?lar? yuvarl?yorduk bana oran?n k?zlar?n? sordu isteristemez erkek oldu?umu bayanlarla beraber oldu?umu ama ençok zencilerden ho?land???m? söyledim bi anda bana i?ete erkek olman?n avantajlar? bunlar dedi biz yapsak laf olur erkek yapsa çapk?n olur dedibicevap vermedim güldüm geçtim.Saat ilerledikten sonra diskoya geçtik slow bi parça çal?yordu kalk dans edelim dedi kalktk ellerini boynuma att? bende beline gözleri gözlerimdeydi sordum niye bu bak??böyle diye ke?ke karded? olmasayd?k dedi neden dedim çok tatl?s?n her bayan senle olmak isterdedi ?a??rd?m bende ?akadan espiri yapt?m bu gece istersen karde? oldu?umuzu unutal?m yeni evli bir çift gibi davranal?m dedim ama ablam bu sadece bir yre kadar dedi ileri gitmek yok dedi saatlarce birbirimize kenetlenip dans ettik a?kdolu sözler söyledik ama tabi sonuçta karde?tik sonra odam?za geçtik bir tekli bir çift ki?ilik yata vard? ben tek ki?ili?e yatay?m dedim sen büyük te yat dedimablamsa hani evliydik dedi oyunu bozuyoruz mu dedi beraber yatacaz dedi sadece iç çama??rlar?m?zla yatt?k ablam gülmeye ba?lad? ne gülüyorsun dedim sadece sevi?elim ama kesinlikle il?ikiye girmeyelim dedi a??r? derecede ?uh bi kad?nd? titreyerek dudaklar?na yap??t?m dedil gibi öpü?üyorduk bende baks?r onda sadece kilot ve sütyen vard? sütyenini ç?karmak istedi?imi söyledim ç?kar dedi çkard?m enfes gös?üsleri vard? öpmeye yalamaya ba?lad?m ablam kendinden geçiyordu ben ise bu i?in sonunu dü?ünüyordum elimi kad?nl???na att?m yapma ltf dedi sadece sevi?iyoruz a?k?m dedim orn?da öpmek yalamak istiyorum en az?ndan böyle bo?alal?m dedim ikna oldu ç?kartt?m külodunu benim baks?r?da ç?kard?m kad?nl???n? yalamaya ba?lad?m iyice delirmeye ba?lad? benim kini yalamak istermisin dedim döndü yalamaya ba?lad? acemi oldu?u belliydi sonra 69 pozisyonuna getirdim o benimkini ben onun kini ablam bo?ald? titreye titreye ama devam ediyorduk sonra çevirdim s?rt üstü yat?rd?m yava? yava? üzerine do?ru ç?kt?m dudaklar?nda öpüyordum yaln?z . ayakl?r? düzdü bana o pozisyonu vermemeye çal???yordu kula??na f?s?ldad?m abla olan oldu bundan sonras?nada devam edlim dedim ses vermedi ellerimle dizlerini kald?rd?m penisimi o muhte?em kanl???na denk geitrdim yava? yava? sokmaya ba?lad?m bira biraz derken hepsi içindeydi art?k deliler gibi ?iki?iyorduk denemedi?imiz pozisyon kalmad?.Sonra yatt?k sabah kalkt???m?zda ilk dedi?i kelime kad?n olu?umu hissettirdin t?kr ederim a?k?m oldu on be? gün tatilde kar? koca hayat? ya?ad?k tatil bitti ben büyük bi ?ehirde üst düzey bi bankac? olarak i?e ba?lad?m ablam ne zaman beni istese uça?a atlay?p geliyor y?llad?rda bu ili?kimiz devam ediyor birbirimizi mutlu ediyoruz.

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*